Vaccinatie tegen griep

Beste patiënt, Langs deze weg willen wij u graag informeren dat u mogelijks tot één van de prioritaire doelgroepen behoort […]

Afwezig

Geen geplande afwezigheden

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw […]