Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw uitbreekt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar voor sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Griep kan op een eenvoudige manier voorkomen worden met een jaarlijkse vaccinatie. Het vaccin wordt elk jaar afgestemd op de virussen die dat seizoen naar verwachting veel zullen voorkomen. Het is dus belangrijk om je elk jaar opnieuw te laten vaccineren.

Dit jaar verdient de griepvaccinatie extra aandacht omwille van het coronavirus. De griepvaccinatie beschermt niet tegen het coronavirus, maar zorgt wel dat u in deze bijzondere tijden alvast tegen het griepvirus beschermd wordt.

Als risicogroepen worden dit jaar gedefinieerd:

  • Alle personen ouder dan 50 jaar
  • Personen met een ernstige onderliggende aandoening
  • Zwangeren
  • Mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector
  • Personen die onder hetzelfde dak wonen met personen uit de bovenstaande lijst

We hebben getracht zoveel mogelijk patiënten correct te identificeren via het medisch dossier. Patiënten of gezinsleden die menen tot de risicogroep te behoren, maar geen brief/voorschrift ontvingen, mogen gerust contact opnemen via info@praktijkkasteel.be

Onze praktijk organiseert een griepvaccinatiedag op woensdag 17 november 2021. Op deze dag kan iedereen uit de risicogroep zich laten vaccineren, tussen 8 u en 12 u, en tussen 13u30 en 19u. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. We trachten dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij vragen u om zeker een mondmasker te dragen. Als u merkt dat het te druk is raden wij u aan enige tijd later opnieuw langs te komen of buiten op veilige afstand te wachten. Tijdens de griepvaccinatiedag zal enkel de griepvaccinatie gegeven worden, er kunnen geen andere medische vragen gesteld worden en er wordt geen medicatie voorgeschreven. Draag eventueel gemakkelijke kledij.

Het vaccin dient u zelf mee te brengen op de griepvaccinatiedag. Voorzie ook een klevertje van de mutualiteit. Voor het toedienen van het vaccin dient u niets te betalen.